Billedet på sidehoved

 

Værdiregelsæt Hundslund Skole 2009.
 
 
Ordensregler:
 
Om morgenen er du ude til 7.45 eller i klassen, hvor du er stille og rolig.
Du skal være ude i ude-pausen og har ingen ærinder inde i denne pause.
I spisepausen er du i klassen sammen med en lærer.
Der er som regel 2 voksne tilstede blandt eleverne i pauserne, enten ude eller inde.
Hvis du vælger at være inde i pauserne, skal du opføre dig stille og roligt.
Når skoledagen er omme, ryddes der op i klassen og duksene fejer klassen og grupperum.
Du skal til alle tider tale et ordentligt sprog.
Du skal udvise respekt over for dine kammerater og de voksne.
Du skal behandle skolens materialer, inventar og bygninger ordentligt.
 
Sidst ændret af skolebestyrelsen 26.11.2008
 
 
Trivsels-strategi:
 
Selvværd, Tolerance, Accept, Fællesskab, Livsglæde.
 
Alle steder, hvor mennesker er sammen, er der mulighed for mobning. Ingen skoler kan undgå mobning,
men vi kan have en klar holdning til at gøre noget ved det, når/hvis det opstår og samtidig have en klar holdning om forebyggelse,
så chancen for at det opstår, formindskes betydeligt.
 
Da vi er en lille skole, kender vi alle hinanden og ingen kan ”gemme sig”.
Hvis nogen derfor hører noget, bringes det op i fællesskabet, og der handles med det samme.
Vi prøver altid at komme ind ”bag ved” mobberen for at undgå, at det sker igen. Her kan vi ofte bruge den 5 punkts plan, der står oven for.
 
I AKT regiarbejdes der med et trivselsråd, som i samarbejde med elevrådet medvirker til atsikre god trivsel for alle.
 
Vi arbejder med venskabsklasser, så alle elver i 0. klasse har en god ven i 5. klasse og ligeledes har 1. klasser en god ven i 6. klasse. Klasserne har fælles timer i løbet af året og det sikres en stor tryghed hos de mindste. Her er de små ikke bange for de store.
 
Skolebestyrelsen har i 2007/2008 arbejdet med projekt TRYG LÆRING for alle.
Hundslund skole skal være et R.A.R.T sted at være. Respekt, Ansvar, Ro og Tryghed er den overordnede strategi for at være sammen.
Ved at vise Respekt for hinanden, trods alle forskellighederne, påtager man sig et naturligt Ansvar, som bør være end el af det at være menneske i et fællesskab.
Når Respekten er opnået, giver det Ro i det enkelte menneske, så man kan opnå den Tryghed, der gør hverdagen på skolen til en god oplevelse, hver dag.
Når disse ting virker, så opnår vi en større grad af læring og personlig udvikling. Der er trykt plakater til klasserne og T-shirts til de voksne med logo osv.
 
DCUM undersøgelse. (Elevernes undervisningsmiljø)
Skolen laver hvert 3. år en undersøgelse af elevernes undervisningsmiljø. Her spørger vi om både velfærd, samvær og læring. Den aktuelle undersøgelse kan ses på www.hundslundskole.dk
 
APV (de ansattes arbejdsmiljø)
 
Skolen skal hvert andet år udarbejde en APV (ArbejdsPladsVurdering), som fortæller noget om de ansattes arbejdsmiljø.
 
Denne APV indgår i arbejdsmiljø-certificeringen, som for Odder Kommune udføres af Bureau Veritas. Her indgår skrappe krav til både undersøgelse, resultater og arbejdet med at ændre evt. fejl og mangler. Skolen forventes at blive arbejdsmiljøcertificeret i 2010.
 
Dette værdiregelsæt er senest revideret oktober 2009.
.
Niels Pytlich, skoleleder
 
Morten Hermansen, formand for bestyrelsen